Particuliere scholen in Nederland

Particuliere scholen zijn in Nederland in opkomst. Steeds meer ouders zijn bereid om deze dure onderwijsvorm te betalen. In 2015 waren er 39 particuliere basisscholen, in 2020 zijn dat er circa 67. Het voortgezet onderwijs telt in 2020 33 particuliere scholen.

particuliere scholen in Nederland

Alle particuliere scholen in Nederland vindt u hieronder in een database. U kunt onder andere zoeken op naam en plaatsnaam. Ook vindt u er het BRIN-nummer van een school. Dat kunt u nodig hebben voor inschrijving.

Ecwid by Lightspeed

Individuele aandacht op particuliere scholen

Ouders die voor een particuliere school kiezen, roemen de individuele aandacht voor hun kinderen. Particuliere scholen werken met kleine groepen en relatief veel leerkrachten. Door de hoeveelheid aandacht die kinderen krijgen, is er volgens ouders beter zicht op hun talenten en ontwikkelen ze zich sterker op sociaal en creatief vlak. Een reden om voor particulier onderwijs te kiezen kan onvrede zijn over reguliere scholen, waar grote groepen gewoon zijn.

Zelf betalen

Een particuliere school krijgt geen geld van de overheid. Ouders moeten alles zelf betalen en dat kost ze tussen de 12.000 en 21.000 euro per jaar. Daar komt nog een bedrag voor inschrijving bij, dat kan oplopen tot 2000 euro. Plus de aanschaf van een laptop.

Niet dezelfde regels

Hoewel particuliere scholen in Nederland geen geld van de overheid ontvangen, moeten ze wel voldoen aan de eisen van de Onderwijsinspectie. Ze hebben een Brin-nummer, wat wil zeggen dat leerplichtige leerlingen daar hun onderwijs mogen volgen. Maar ze hebben niet dezelfde regels als bekostigde scholen. Ze hoeven bijvoorbeeld geen verplicht aantal lesuren per jaar aan te houden en leerlingen hoeven niet per se examen te doen.

Bent u op zoek naar een particuliere school? Vind hieronder in de database een particuliere school bij u in de buurt.

ZOEKTIPS:

  • Zoek op de specifieke naam van de school, dus voeg geen obs, sbo en dergelijke toe.
  • Is de ingevoerde schoolnaam juist gespeld?
  • Kun je een school niet vinden op naam, zoek dan op straatnaam of postcode.
  • De zoekmachine is niet hoofdlettergevoelig.
  • Het is een database van scholen, niet van overkoepelende stichtingen.
  • Heeft een school meerdere locaties, dan vallen die onder één brin-nummer. Wel is er per locatie een uniek vestigingsnummer. Dit is het brin-nummer gevolgd door 00, 01, 02, 03, etc.
Zoeken
Totaal aantal gevonden records: 0, toon 10 per pagina

bron: Inspectie van het Onderwijs, DUO

Heb je gevonden wat je zocht?

Nee, ik zoek...

Captcha

Aan de informatie in deze zoekmachine kunnen geen rechten worden ontleend. De site Data voor jou houdt zich niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie in welke vorm dan ook.

Steeds meer open data

Een democratische overheid wil transparant zijn. Dat kan door de enorme hoeveelheid data waarover die overheid beschikt, toegankelijk te maken voor iedereen.Ten slotte zijn die overheidsdata ook op kosten van de burger verzameld. Door open data is een gemeente, provincie, waterschap of landelijke overheid controleerbaar en kunnen burgers actief bijdragen aan verbeteringen, is de gedachte.

Open data stimuleert creativiteit in de maatschappij en nieuwe economische activiteit in de vorm van innovatieve, digitale diensten. Dit is efficiënter dan het zelf als overheid te moeten bedenken en uiteindelijk dus ook goedkoper.

Expertisepunt Open Overheid

Het besef dat open data belangrijk is, groeide in Nederland in het afgelopen decennium. Binnen de overheid en ook bij burgers. In 2014 is daarom het Leer- en Expertisepunt Open Overheid opgericht. Dat werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het leer- en expertisepunt organiseert gelegenheden voor publieke organisaties om kennis en ervaring te delen.

Ecwid by Lightspeed

Wet hergebruik

In 2015 werd de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) van kracht. In die wet ligt vast dat een verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, mits er sprake is van openbare informatie, er geen intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten en verstrekking van de informatie niet in strijd is met de bescherming van persoonsgegevens. De wet verplicht overigens niet tot actief ter beschikking stellen van informatie als open data.

Beschikbare datasets

Inmiddels zijn er in de afgelopen jaren talloze datasets van de Nederlandse overheid beschikbaar gekomen. Een register vind je hier. Je kunt ook een dataverzoek doen.

Hier vind je diensten die zijn gemaakt met open data van de overheid.

Adressen scholen

adressen scholen

Hier vind je alle adressen van scholen in Nederland: basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo).

Je kunt in deze scholendatabank onder andere zoeken op de naam van de school, adres, postcode en plaatsnaam. Ook vind je hier brin-nummers en eventueel vestigingsnummers. Die kan je nodig hebben voor inschrijving op de school van je keuze. Naast adressen van scholen staat vaak de website van de school vermeld voor meer informatie.

Adressen scholen primair of basisonderwijs

In 2019 telde Nederland 6706 scholen in het primair onderwijs. 31,6 procent van die basisscholen is openbaar, 30,5 procent rooms-katholiek, 29,6 procent is protestants-christelijk. De overige 8,3 procent valt in de categorie ‘overig bijzonder’. Alle adressen van basisscholen in jouw buurt vind je in onderstaande scholendatabank.

Ecwid by Lightspeed

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn rond de 650 instellingen actief die samen 1450 vestigingen hebben. Het gaat dan om praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Middelbaar beroepsonderwijs

Mbo-studenten kunnen naar een AOC (agrarisch opleidingencentrum), ROC (regionaal opleidingencentrum), of een vakinstelling. In 2019 zijn er 63 van zulke mbo-instellingen. Zoek je een school in jouw woonplaats? Vul dan een plaatsnaam in hieronder in de zoekmachine voor adressen van scholen.

Hoger onderwijs

Voor hoger beroepsonderwijs (hbo) telt Nederland 33 scholen. Er zijn 20 wetenschappelijke onderwijsinstellingen of wel universiteiten. Zoek je adressen van scholen bij jou in de buurt, selecteer dan op plaatsnaam.

Zoeken
Totaal aantal gevonden records: 0, toon 10 per pagina

bron DUO, 2020

Heb je gevonden wat je zocht?

Nee, ik zoek...

Captcha

Aan de informatie in deze zoekmachine kunnen geen rechten worden ontleend. De site Data voor jou houdt zich niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie in welke vorm dan ook.

Hallo BRIN-nummer

brin-nummer zoeken

En ineens heb je een BRIN-nummer van een school nodig. Omdat je je kind wilt inschrijven op een basisschool, bij een kindcentrum, een school voor voortgezet onderwijs of een middelbare school. Of je wilt je inschrijven bij een universiteit. Hieronder kun je een BRIN-nummer zoeken in een makkelijke zoekmachine.

Basisregistratie

Wat is dat dan, een BRIN-nummer? Alle onderwijsinstellingen in Nederland krijgen een nummer van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit heet het BRIN-nummer of ook wel BRIN-code. Het staat voor Basisregistratie Instellingen. Het nummer bestaat uit vier tekens: twee cijfers gevolgd door twee letters.

DUO

De Dienst uitvoering Onderwijs (DUO) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de BRIN-nummers of BRIN-codes. DUO bekostigt onder meer ook de onderwijsinstellingen, verstrekt studiefinanciering, beheert het diplomaregister en organiseert examens.

Ecwid by Lightspeed

Zoekmachine

In onderstaande zoekmachine kun je een BRIN-nummer zoeken van basisscholen, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, hbo-instellingen en universiteiten in Nederland. En eventueel ook het vestigingsnummer, als een school meerdere locaties heeft. Selecteer schoolnaam, postcode of straatnaam, vul in, zoek en vind.

KLIK HIER OM NAAR DE ZOEKMACHINE TE GAAN

Ecwid by Lightspeed