Categorie: Geen categorie

Steeds meer open data

Een democratische overheid wil transparant zijn. Dat kan door de enorme hoeveelheid data waarover die overheid beschikt, toegankelijk te maken voor iedereen.Ten slotte zijn die overheidsdata ook op kosten van de burger verzameld. Door open data is een gemeente, provincie, waterschap of landelijke overheid controleerbaar en kunnen burgers actief bijdragen aan verbeteringen, is de gedachte.

Open data stimuleert creativiteit in de maatschappij en nieuwe economische activiteit in de vorm van innovatieve, digitale diensten. Dit is effici├źnter dan het zelf als overheid te moeten bedenken en uiteindelijk dus ook goedkoper.

Expertisepunt Open Overheid

Het besef dat open data belangrijk is, groeide in Nederland in het afgelopen decennium. Binnen de overheid en ook bij burgers. In 2014 is daarom het Leer- en Expertisepunt Open Overheid opgericht. Dat werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het leer- en expertisepunt organiseert gelegenheden voor publieke organisaties om kennis en ervaring te delen.

Ecwid by Lightspeed

Wet hergebruik

In 2015 werd de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) van kracht. In die wet ligt vast dat een verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, mits er sprake is van openbare informatie, er geen intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten en verstrekking van de informatie niet in strijd is met de bescherming van persoonsgegevens. De wet verplicht overigens niet tot actief ter beschikking stellen van informatie als open data.

Beschikbare datasets

Inmiddels zijn er in de afgelopen jaren talloze datasets van de Nederlandse overheid beschikbaar gekomen. Een register vind je hier. Je kunt ook een dataverzoek doen.

Hier vind je diensten die zijn gemaakt met open data van de overheid.

Adressen scholen

adressen scholen

Hier vind je alle adressen van scholen in Nederland: basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo).

Je kunt in deze scholendatabank onder andere zoeken op de naam van de school, adres, postcode en plaatsnaam. Ook vind je hier brin-nummers en eventueel vestigingsnummers. Die kan je nodig hebben voor inschrijving op de school van je keuze. Naast adressen van scholen staat vaak de website van de school vermeld voor meer informatie.

Adressen scholen primair of basisonderwijs

In 2019 telde Nederland 6706 scholen in het primair onderwijs. 31,6 procent van die basisscholen is openbaar, 30,5 procent rooms-katholiek, 29,6 procent is protestants-christelijk. De overige 8,3 procent valt in de categorie ‘overig bijzonder’. Alle adressen van basisscholen in jouw buurt vind je in onderstaande scholendatabank.

Ecwid by Lightspeed

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn rond de 650 instellingen actief die samen 1450 vestigingen hebben. Het gaat dan om praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Middelbaar beroepsonderwijs

Mbo-studenten kunnen naar een AOC (agrarisch opleidingencentrum), ROC (regionaal opleidingencentrum), of een vakinstelling. In 2019 zijn er 63 van zulke mbo-instellingen. Zoek je een school in jouw woonplaats? Vul dan een plaatsnaam in hieronder in de zoekmachine voor adressen van scholen.

Hoger onderwijs

Voor hoger beroepsonderwijs (hbo) telt Nederland 33 scholen. Er zijn 20 wetenschappelijke onderwijsinstellingen of wel universiteiten. Zoek je adressen van scholen bij jou in de buurt, selecteer dan op plaatsnaam.

Zoeken
Totaal aantal gevonden records: 0, toon 10 per pagina

bron DUO, 2020

Heb je gevonden wat je zocht?

Nee, ik zoek...

Captcha

Aan de informatie in deze zoekmachine kunnen geen rechten worden ontleend. De site Data voor jou houdt zich niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie in welke vorm dan ook.

Ecwid by Lightspeed